Wydawany w latach 1939-1990

Na niniejszej stronie internetowej udostępniono: Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej wydawany przez władze RP na Uchodźstwie w latach 1939‑1990 oraz dwa numery Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej wydawanego w powstańczej Warszawie w 1944 r.

Agresja hitlerowskich Niemiec na Polskę w 1939 r. wymusiła konieczność ogłaszania Dziennika Ustaw RP poza granicami kraju. Ostatni numer Dziennika Ustaw RP w walczącej z najeźdźcą Polsce ukazał się 5 września 1939 r. Od 31 października 1939 r. Dziennik Ustaw RP był wydawany początkowo w Paryżu, a później – przez cały okres działalności władz emigracyjnych – w Angers i Londynie. Ostatni numer ukazał się 22 grudnia 1990 r., czyli w dniu przekazania insygniów władzy przez Prezydenta RP na Uchodźstwie pierwszemu Prezydentowi RP wybranemu w wolnych wyborach.

Ocena obowiązywania przepisów zawartych w aktach prawnych wydanych przez władze RP na Uchodźstwie należy do właściwych podmiotów stosujących prawo.

AKT PRAWNY

Część II

Zawartość dziennika
    Dział Urzędowy. Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 czerwca 1940 r. o upoważnieniu Naczelnego Wodza do stosowania w czasie wojny prawa łaski
    Dział Urzędowy. Ustanowienie Kuratora dla zastępowania oraz obrony praw i interesów twórców oraz innych osób, którym służą prawa autorskie
    Dział Nieurzędowy. Wezwanie Ministerstwa Sprawiedliwości skierowane do prawników polskich przebywających zagranicą
    Dział Nieurzędowy. Przemówienie Prezydenta R. P . Władysława Raczkiewicza wygłoszone w jednym z obozów polskich w Szkocji dnia 1 września b. r.
    Dział Nieurzędowy. Rozkaz Naczelnego Wodza do polskich wojsk lądowych, sił powietrznych i marynarki wojennej
Rok1940
Numer13
Pobierz plik1940-09-28_nr13_II.pdf