Wydawany w latach 1939-1990

Na niniejszej stronie internetowej udostępniono: Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej wydawany przez władze RP na Uchodźstwie w latach 1939‑1990 oraz dwa numery Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej wydawanego w powstańczej Warszawie w 1944 r.

Agresja hitlerowskich Niemiec na Polskę w 1939 r. wymusiła konieczność ogłaszania Dziennika Ustaw RP poza granicami kraju. Ostatni numer Dziennika Ustaw RP w walczącej z najeźdźcą Polsce ukazał się 5 września 1939 r. Od 31 października 1939 r. Dziennik Ustaw RP był wydawany początkowo w Paryżu, a później – przez cały okres działalności władz emigracyjnych – w Angers i Londynie. Ostatni numer ukazał się 22 grudnia 1990 r., czyli w dniu przekazania insygniów władzy przez Prezydenta RP na Uchodźstwie pierwszemu Prezydentowi RP wybranemu w wolnych wyborach.

Ocena obowiązywania przepisów zawartych w aktach prawnych wydanych przez władze RP na Uchodźstwie należy do właściwych podmiotów stosujących prawo.

AKT PRAWNY

Część II

Zawartość dziennika
  Dział Urzędowy. Orędzie Prezydenta Rzeczypospolitej
  Dział Urzędowy. Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 lipca 1943 r. o nadaniu orderu "Orła Białego"
  Dział Urzędowy. Uchwała Rady Ministrów z dnia 8 lipca 1943 r. o uczczeniu zasług Generała Sikorskiego
  Dział Nieurzędowy. Zgon Prezesa Rady Ministrów i Naczelnego Wodza ś.p. Generała Władysława Sikorskiego
  Dział Nieurzędowy. Posiedzenie Rady Ministrów w dniu 5 lipca 1943 r.
  Dział Nieurzędowy. Rozkaz Ministra Obrony Narodowej i p.o. Naczelnego Wodza do Sił Zbrojnych Nr. 5
  Dział Nieurzędowy. Msza żałobna za duszę ś.p. Generała Sikorskiego w dniu 6 lipca 1943 r. w Kościele Polskim w Londynie
  Dział Nieurzędowy. Protokół z LXXXIV posiedzenia Rady Narodowej R.P. w dniu 6 VII. 43 r. GODZ.12.15 w Londynie (Posiedzenie żałobne)
  Dział Nieurzędowy. Z Kancelarii Cywilnej Prezydenta Rzeczypospolitej
  Dział Nieurzędowy. Uroczystości żałobne w Gibraltarze i Plymouth
  Dział Nieurzędowy. Przybycie zwłok ś.p. Generała Sikorskiego do Londynu
  Dział Nieurzędowy. Rozkaz Naczelnego Wodza do Sił Zbrojnych Nr. 8
  Dział Nieurzędowy. Dekoracja przez Prezydenta Rzeczypospolitej trumny ś.p. Generała Sikorskiego orderem "Orła Białego"
  Dział Nieurzędowy. Wyprowadzenie zwłok ś.p. Generała Sikorskiego do Katedry Westminsterskiej
  Dział Nieurzędowy. Zaprzysiężenie nowego Rządu
  Dział Nieurzędowy. Uroczyste Nabożeństwo żałobne w Katedrze Westminsterskiej w dniu 13 lipca 1943 r.
  Dział Nieurzędowy. Uroczystości pogrzebowe w Newark w dniu 16 lipca 1943 r.
  Dział Nieurzędowy. Orędzie Premiera Winstona Churchilla do Polaków
  Dział Nieurzędowy. Kondolencje
  Dział Nieurzędowy. Uchwała Rady Ministrów z dnia 21 lipca. 1943 r. - oraz tekst deklaracji rządowej, przedstawionej przez Prezesa Rady Ministrów Generała Władysława Sikorskiego Radzie Narodowej R.P. w dniu 24 lutego 1942 r.
Rok1943
Numer8
Pobierz plik1943-08-09_nr8_II.pdf