Wydawany w latach 1939-1990

Na niniejszej stronie internetowej udostępniono: Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej wydawany przez władze RP na Uchodźstwie w latach 1939‑1990 oraz dwa numery Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej wydawanego w powstańczej Warszawie w 1944 r.

Agresja hitlerowskich Niemiec na Polskę w 1939 r. wymusiła konieczność ogłaszania Dziennika Ustaw RP poza granicami kraju. Ostatni numer Dziennika Ustaw RP w walczącej z najeźdźcą Polsce ukazał się 5 września 1939 r. Od 31 października 1939 r. Dziennik Ustaw RP był wydawany początkowo w Paryżu, a później – przez cały okres działalności władz emigracyjnych – w Angers i Londynie. Ostatni numer ukazał się 22 grudnia 1990 r., czyli w dniu przekazania insygniów władzy przez Prezydenta RP na Uchodźstwie pierwszemu Prezydentowi RP wybranemu w wolnych wyborach.

Ocena obowiązywania przepisów zawartych w aktach prawnych wydanych przez władze RP na Uchodźstwie należy do właściwych podmiotów stosujących prawo.

Dziennik Ustaw 1986 r.

Nr 1

Zawiera aktów: 14.
Spis aktów
PozycjaTytuł
1Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 lutego 1986 r. o wydatkach i dochodach rządowych za okres od 1 stycznia 1986 r. do 31 grudnia 1986 r.
Część IIDział Urzędowy. Deklaracja polsko - czechosłowacka
Część IIDział Urzędowy. Mianowanie Ministra
Część IIDział Urzędowy. Mianowanie Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Informacji
Część IIDział Urzędowy. Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 21 lutego 1986 r. o powołaniu członków Głównej Komisji Skarbu Narodowego
Część IIDział Urzędowy. Uchwała Rady Ministrów z dnia 12 stycznia o zwolnieniu Zastępcy Delegata Rządu R.P. na prowincję Alberta w Kanadzie
Część IIDział Urzędowy. Uchwała Rady Ministrów z dnia 13 stycznia o powołaniu Zastępcy Delegata Rządu R.P. na prowincję Alberta w Kanadzie
Część IIDział Urzędowy. Komunikat o nadaniu orderu "Odrodzenia Polski"
Część IIDział Urzędowy. Komunikat o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi
Część IIDział Urzędowy. Komunikat o nadaniu Srebrnego Krzyża Zasługi
Część IIDział Urzędowy. Komunikat o nadaniu Brązowego Krzyża Zasługi
Część IIDział Urzędowy. Komunikat Ministerstwa Emigracji
Część IIDział Nieurzędowy. Komunikat Kancelarii Cywilnej Prezydenta Rzeczypospolitej o naradzie u Prezydenta R.P. z przedstawicielami stronnictw i ugrupowań politycznych w Radzie Narodowej
Część IIDział Nieurzędowy. Komunikat Kancelarii Cywilnej Prezydenta Rzeczypospolitej o podpisaniu deklaracji polsko-czechosłowackiej