Wydawany w latach 1939-1990

Na niniejszej stronie internetowej udostępniono: Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej wydawany przez władze RP na Uchodźstwie w latach 1939‑1990 oraz dwa numery Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej wydawanego w powstańczej Warszawie w 1944 r.

Agresja hitlerowskich Niemiec na Polskę w 1939 r. wymusiła konieczność ogłaszania Dziennika Ustaw RP poza granicami kraju. Ostatni numer Dziennika Ustaw RP w walczącej z najeźdźcą Polsce ukazał się 5 września 1939 r. Od 31 października 1939 r. Dziennik Ustaw RP był wydawany początkowo w Paryżu, a później – przez cały okres działalności władz emigracyjnych – w Angers i Londynie. Ostatni numer ukazał się 22 grudnia 1990 r., czyli w dniu przekazania insygniów władzy przez Prezydenta RP na Uchodźstwie pierwszemu Prezydentowi RP wybranemu w wolnych wyborach.

Ocena obowiązywania przepisów zawartych w aktach prawnych wydanych przez władze RP na Uchodźstwie należy do właściwych podmiotów stosujących prawo.

Dziennik Ustaw 1990 r.

Spis dzienników
Nr dziennikaSpis treściPozycje
1Spis treści Dziennika Ustaw nr 1 z roku 19901, 2, 3, Część II,
2Spis treści Dziennika Ustaw nr 2 z roku 199041, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, Część II,
3Spis treści Dziennika Ustaw nr 3 z roku 199050, 51, 52, 53,
4Spis treści Dziennika Ustaw nr 4 z roku 199054, Część II,
5Spis treści Dziennika Ustaw nr 5 z roku 199055, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, Część II,